CAMILA MANCILLA
CAMILA MANCILLA
welcome!
La serie consiste en 15 imagenes realizadas con recortes de fotografías de arquitectura de distintos paises de la región de los Balcanes. VPosteriormente, estas imágenes son recortadas, dando paso a una nueva composición que crea una nueva arquitectura a partir de estas imágenes de diversas construcciones previamente recorta- das. Las imagenes pasan por un proceso de limpieza, manipulación y coloración. Luego, cuando la imagen ya está lista, se agregan algunos "habitantes", los cuales saqué de postales antiguas encontradas en el mismo viaje. Las obras están impresas en formato 100x100 cm en papel fotográfico de algohón sobre kappa fix
Izložbena serija sadrži 15 slika koje su izrađene od izrezaka fotografija arhitekture u različitim državama regije Balkana. Kasnije, izresci tih slika idu ka novoj kompoziciji koja stvara novu arhitekturu pomoću dijelova slika koje su ranije izrezane. Slike prolaze kroz proces čišćenja, uređivanja i bojenja. Nakon toga, kada je slika spremna, dodaju se poneki “stanovnici”, koje sam izdvojila iz starih razglednica koje sam pronašla na istom putovanju. Radovi su tiskani u dimenziji 100x100 cm na fotografskom papiru od pamuka na kapa fix pločama. Prevela: Žana Tkalčić